Alpvirke – återanvänt virke

Åldrat virke – från alperna

Vi säljer gammalt återanvänt virke, brädor, skivor, plank och golv från gamla ladugårdar, fäbodar, stall och byggnader. Vi tror på att återanvända och återbruka så mycket som möjligt, dessutom tycker vi att gammalt är så mycket vackrare än nytt!

Gammalt trä från österrikiska alperna

Vi levererar gammalt unikt trä och virke från alperna. Virke som du kan använda både invändigt men även utvändigt. Vårt virke lämpar sig väl för olika typer av möbler, golv, väggar, fasad, panel eller andra inredningsdetaljer.