PriserNedan följer priser på våra produkter. Vi säljer vårt virke i kvadratmeter, ej löpmeter. För att få fram hur många kvadrat du behöver tar du längden x bredden, ex. 1,5 m x 4 m = 6 kvm.

Ospontade brädor (brun) – artnr 2021 – 800kr/kvm
Läs mer om produkten här

Spontade brädor (brun) – artnr 2022 – 880kr/kvm
Läs mer om produkten här

Ospontade brädor (grå) – artnr 2035 – 850kr/kvm
Läs mer om produkten här

Spontade brädor (grå) – artnr 2039 – 900kr/kvm
Läs mer om produkten här

Tjocka robusta specialbrädor (gran/tall) – artnr 2026 – 2500 kr/kvm
Läs mer om produkten här

Tjocka robusta specialbrädor (ek) – artnr 2027 – 3500kr/kvm
Läs mer om produkten här

Golvplank – artnr 2019 – 1950kr/kvm
Läs mer om produkten här

Skivor gran – artnr 2023 – 2040kr/kvm
Läs mer om produkten här

Skivor ek – artnr 2041- 3100kr/kvm
Läs mer om produkten här

Priserna är exklusive moms.