Produkter

Gammalt virke – på riktigt

Alla våra produkter är tillverkade av återvunnet gammalt virke från gamla ladugårdar, fäbodar, stall mm. Detta betyder att naturliga variationer förekommer. Enkelt kan man uttrycka det som att “det finns inte två plankor som är lika“ 

Variationer finns också vad gäller kvistar, märken och sprickor. En rekommendation är att lägga till 5-10% att sortera på – ungefär som du gör med vanligt nytt virke. Gammal spik o skruv finns inte – eller åtminstone förekommer det väldigt, väldigt sällan. Allt virke är kört genom en speciell magnetröntgenkamera för identifiering att metall. Du eller din snickare kan vara 99,9% säkra på att inte köra sågen i en gammal spik.

Om du söker likformigt virke, utan de variationer vi beskriver, ska du vända dig till din lokala trävaruhandlare.

Är virket torrt : Termen som normalt används kallas för BYGGTORRT – dvs. torrt nog att monteras direkt. En erfaren snickare vill veta detta – dvs om han kan börja snickra nu eller om han måste ha virket liggande inomhus på tork i 4-5 veckor innan han lägger in tex. ett golv.

Definitionen för BYGGTORRT VIRKE ligger på mellan 15-20% fuktkvot. Detta betyder att man utan problem kan bygga utan risk för mögel, röta eller fuktangrepp.

Vårt gamla virke har en fuktkvot som ligger under 20% vid leverans. Dock ska noteras att om virket hos kunden lagras oskyddat eller utomhus speciellt under årets varma månader maj-september då RH värdet (relativa fuktigheten) kan vara hög så påverkar detta virket på samma sätt som vilket annat virke som helst – nytt eller gammalt.